Leena's Horses

Art Exhibitions & News


2006

- Leena designed horse playing cards for Tactic / Nelostuote.

Leena suunnitteli hevospelikortit Tacticille / Nelostuotteelle.

- Fire & Ice and Sugar were exhibited at SEA´s yearly horse art exhibition in Newmarket, UK.

Fire & Ice ja Sugar olivat mukana SEAn vuosittaisessa hevostaidenäyttelyssä Newmarketissa.

- Portrait of P.W.Legacy of Freed´m under the name "Legacy of Egypt" was auctioned at the Pyramid Society´s yearly horse art auction in Kentucky, USA to benefit the breeding of Egyptian Arabian horses.

P.W.Legacy of Freed´min muotokuva huutokaupattiin nimellä "Legacy of Egypt" Pyramid Societyn vuosittaisessa hevoshuutokaupassa Kentuckyssä, USAssa. Tuloilla edistetään egyptinarabihevosten kasvatustyötä.

- Friends of the University Veterinary Hospital in Helsinki again printed Leenas art as their Christmas card to benefit the horse blood bank.

Yliopistollisen eläinsairaalan ystävät käyttivät Leenan maalauksia joulukorttinaan hevosveripankin hyväksi.


2005

- Fire & Ice, Dark Silver and Mosaic were exhibited at SEA's yearly horse art exhibition at the Mall Galleries in London, UK. After this they were exhibited at Horses in Art - exhibition at Obsidianart Gallery in Buckinghamshire, UK.

Fire&Ice, Dark Silver ja Mosaic hyväksyttiin SEAn vuosittaiseen hevostaidenäyttelyyn Mall Galleriesiin Lontooseen. Tämän jälkeen ne siirtyivät Horses in Art -näyttelyyn Obsidianart-galleriaan Buckinhamshireen.

- Friends of the University Veterinary Hospital in Helsinki published Leenas painting as their Christmas card to benefit the only horse blood bank in Finland.

Yliopistollisen eläinsairaalan ystävät julkaisivat Leenan maalauksen joulukorttinaan - sillä kerättiin varoja Suomen ainoan hevosveripankin hyväksi.

- Two cartoon horses created by Leena made their first appearance in the Swedish horse magazine Hästfocus in December 05 - January 06 issues. You can check them out at Leena´s blog.

- The painting of Shy Gayfeen +++ was auctioned at the Pyramid Society´s yearly horse art auction in Kentucky, USA in June 2005. I donated the painting to benefit the breeding work of Egyptian Arabian horses by the Pyramid Society. The auction raised interest and Shy Gayfeen´s painting was mentioned in Horses in Art – magazine in USA and Canadian Arabian News in Canada.

Shy Gayfeeniä esittävä maalaus huutokaupattiin Pyramid Societyn vuosittaisessa hevostaiteen huutokaupassa kesäkuussa 2005. Lahjoitin maalauksen huutokauppaan ja tulot lahjoitettiin egyptinarabihevosten kasvatustoiminnalle, jota Pyramid Society edistää. Huutokauppa herätti kiinnostusta ja Shy Gayfeenin maalaus mainittiin Horses in Art – lehdessä USAssa ja Canadian Arabian News –lehdessä Kanadassa.

- Swedish horse magazine Hastfocus did a 2-page article on my work in October 2005. The topic of comic horses came up with the reporter and it lead to something new: in December 2005 Hubert (an old horse friend I started drawing first of the pages of my school books) made his first appearance on the pages of Hastfocus.

Ruotsalainen hevoslehti Hästfocus teki töistäni kahden sivun artikkelin lokakuun 2005 lehdessä. Samalla tuli juttua toimittajan kanssa sarjakuvahevosista ja yksi asia johti toiseen. Niinpä joulukuussa 2005 Hubert (vanha hevosystäväni jonka piirtämisen aloitin jo koulukirjojeni sivuille) teki ensiesiintymisensä Hästfocusin sivuilla.

Read more about Leena's past news & exhibits on her Artist Resume"Ask me to show you poetry in motion
and I will show you a horse..."