Leena's Horses

Copyright Disclaimer


Remember the copyright of the paintings remains with the artist (both of the paintings on the net and the original ones you buy). You are not allowed to copy them in any way without the artist´s permission. The pictures on the website are only to be looked at and it is not allowed to copy, process, sell or distribute them (either completely or in part) electronically or otherwise before asking the artist´s written permission to do so. This includes photographs of the paintings, visiting cards, prints... You may, of course, but the picture of your painting on your own website as long as it shows the artist´s name.Muista että kaikkien maalauksien copyright säilyy taiteilijalla (niin nettisivulla olevien kuin ostamiesi alkuperäistöidenkin). Niitä ei saa kopioida mitenkään ilman taiteilijan lupaa. Nettisivulla olevat kuvat ovat vain katselua varten, eikä niitä saa kopioida, muokata, myydä tai levittää (sinällään tai niistä osia) elektronisesti tai muutenkaan ilman etukäteen pyydettyä taiteilija kirjallista suostumusta. Tämä pätee valokuviiin maalauksesta, käyntikortteihin, printteihin… Saat toki laittaa tilaamasi kuvasi nettisivullesi näkyviin, kunhan siinä näkyy tekijän nimi.


"Ask me to show you poetry in motion
and I will show you a horse..."